Vsmart Extensions
Projekty
PDF
Wpisany przez Administrator    czwartek, 11 października 2012 07:54

 

  • International Medieval Congress

Kierownik Centrum Mediewistycznego jest Członekiem Komitetu Programowego Międzynarodowego Kongresu Mediewistycznego w Leeds, gdzie odpowieda za obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Corocznie Centrum organizuje swoją sesję na Kongresie. Na tegorocznej imprezie w ramach sesji 729 pt.  'Travelling' of Things and Ideas in the Medieval Prussian World' zostaną zaprezentwane trzy referaty. Organizatorem sesji jest prof. J. Wenta, a jej sekretarzem mgr S. Wadyl.

Szczegóły sesji 729

Title: 'Travelling' of Things and Ideas in the Medieval Prussian World
Sponsor: Centrum Mediewistyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Organiser: Jaroslaw Wenta, Instytut Historii I Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Torun
Moderator/Chair   Emilia Jamroziak, School of History, University of Leeds
Paper -a The Ways Things Were Moving in the Early Medieval Prussia: Some Archaeological Aspects, Speaker: Slawomir Wadyl, Instytut Archeologii, Uniwersytet MIkołaja Kopenika, Torun
Paper -b European Context of the Art in the Teutonic State in Prussia , Speaker: Monika Jakubek-Raczkowska, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Nicolaus Copernicus University, Torun
Paper -c  The Routes Things and Thoughts Were Moving in the Medieval Prussia, Speaker: Ewelina Siemianowska, Instytut Archeologii, Uniwersytet MIkołaja Kopenika, Torun
Session Time: Tue. 13 July - 14.15-15.45
Więcej inoformacji na stronie http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/index.html

  • Bałkany w średniowieczu - realizator projektu mgr Miloš Zečević

A. Biblioteka Bałkanistyczna

Celem projektu jest utworzenie specjalistycznego księgozbioru pozwalającego na prowadzenie badań nad dziejami i kulturą krajów bałkańskich. Główny nacisk jest położony na dziejach średniowiecznych, niemniej w księgozbiorze znajdują się również materiały (monografie, studia, teksty źródłowe i materiały kartograficzne) dotyczące także epok późniejszych. Projekt jest realizowany we współpracy ze Biblioteką Narodową Serbii i Departamentem Historii Uniwersytetu w Belgradzie.

B. Położenie prawne ludności zależnej w średniowiecznej Serbii

Projekt ma na celu prześledzić rozwój i zmiany położenia prawnego różnych kategorii ludności zależnej w przeciągu istnienia średniowiecznego państwa serbskiego. Do realizacji tego zadania konieczne jest zebranie materiałów dotyczących funkcjonowania ludności zależnej w prawnym systemie średniowiecznego państwa serbskiego oraz ich wszechstronna analiza i opracowanie. Równocześnie, studium ma udostępnić polskim badaczom zabytki serbskiego piśmiennictwa prawnego oraz zaprezentować  dotychczasowy dorobek naukowy dotyczący badań nad nim.


Poprawiony: poniedziałek, 26 stycznia 2015 08:51